måndag 2 april 2012

Tillåter mig att reagera på debatten

Läste olika texter av Kajsa Ekis Ekman och blir förundrad över den enkelspåriga bild hon väljer att lägga fram angående surugatmödraskap. Hon beskriver och debatterar över den mycket negativa och svarta bilden av hur surugatmödrar behandlas som slavar och liknar dem vid prostituerade.

Jag är medveten om att så kan fallet vara för många fattiga kvinnor som ser en utväg ut ur fattigdom genom att föda ett annat pars barn. Men jag är även medveten om att det faktiskt kan se annorlunda ut. Att surugatmödrar inte alls blir utnyttjade och väljer att hjälpa andra på helt frivillig basis.
tycker att det är skrämmande att men sätter tillit till vad en person skriver om sina åsikter om en sak och sedan sprider det vidare inom ett ungdomsförbund, där medlemmarna i många fall tar detta som den enda sanningen....

Vad göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar